Månadsarki: mars 2016

Lisens for 2016

Dei som vil løyse lisens for 2016 kan gjera det ved å fylgja denne linken.

Medlemskontingent til Bømlo SK må være betalt.

For å delta i lokale trenings ritt må ein løysa lisens, enten eingongs lisens eller heilårs lisens.