Innkalling til årsmøte 20. februar

Bømlo SK innkaller til årsmøte onsdag 20. februar  kl. 19.00 i Rubbhallen(klasserommet).

Saker til årsmøtet må være styret i hende innan den 14. februar, saker kan mailes til styret@bomlosk.no