Medlemskontingent, lisens og diverse anna nytt for 2019.

Medlemskontingenten for 2019 blir uforandra i høve til 2018.

Betaling skjer til Bømlo SK
kontonummer:        3495.21.50369
Vaksen 250 kr
Under 18 år 100 kr
Familiemedlemskap 400 kr
Fakturainfo:     Ditt navn. Medlemskontingent for 2019
                                Mail adresse og telefon nr.
Viktig med alder på barn som blir meldt inn.
Kan og sende navneinformasjon på mail til kasserer@bomlosk.no
Etter at medlemskontingent er betalt kan ein løyse lisens for 2019 ved å fylgja denne linken. Lisens blir ikkje godkjent før medlemskontingent er betalt.
For dei speleglade hos Norsk Tipping, støtt sykkelklubben med Grasrotandel, link HER.
Styret for 2019 ser slik ut:
Vidar Siggervåg  Formann  Tlf: 97540261
 Alf Kvarme  Kasserer  Tlf: 468 13 928
 Kjell Haugland  Skrivar  Tlf:
 John Even Alfsvåg  Nestformann  Tlf:
 Eivind Vegstad  Styremedlem  Tlf:
 Kjell-Ove Sele  Varamedlem  Tlf: