Innkalling til årsmøte 19. februar

Bømlo SK innkaller til årsmøte onsdag 19. februar  kl. 19.00 i Rubbhallen(klasserommet).Saker til årsmøtet må være styret i hende innan den 13. februar, saker kan mailes til styret@bomlosk.no