Innkalling til årsmøte 24.februar

Bømlo SK innkaller til årsmøte onsdag 24. februar  kl. 19.00 i Rubbhallen(klasserommet). I år må me ha påmelding til årsmøte, sms til 97540261 eller mail til styret@bomlosk.no. Forbehold om Covid-19 situasjonen.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innan 17. februar, saker kan mailes til styret@bomlosk.no