Bømlo SK sine ritt 2022

Sesongen første ritt på Bømlo blir Gassasundrittet tirsdag 23.august, årets tempo blir i ei ny løype som går fra Våge til Holme T/R på nyeveien, ca 18 km. Dato 06.september.

I tillegg blir det Tour of Bømlo for kids laurdag 27.august ved Sentralidrettsanlegget.