Klubben

Bømlo Sykkelklubb stiftet 1998

Handlingsprogram 2013 er:

· Gi eit mosjonstilbod og legge til rette både for dei som ønskjer å mosjonere ved hjelp av sykkel og dei som ønskjer å konkurrere på sykkel.

· Bømlo sykkelklubb er i utgangspunktet ein «bredde» klubb, men ønskjer òg å støtte medlemmer med elite satsing i særskilte høver.

· Opprette ein barne og ungdomskontakt for å legge til rette for og støtte nye unge utøvarar.

· Påverke fleire Bømlingar til å nytte sykkel til og frå arbeid.

· Arbeide for at tryggleiken for alle mjuke trafikantar blir betre på Bømlo vegane.

· Påverke til ein betre sykkelkultur blant syklistane.

· Påverke sykkelbutikkane til å ha eit bra tilbod på sykkelutstyr.

· Arrangere årlege mosjons og turritt .

· Organisere eit fellesopplegg med samkjøring til eit ritt utanfor kommunen.