Antidoping

Reint_I.LAntidoping Norge

Antidoping holdninger/ regler for Bømlo Sykkelklubb.

Rent Idrettslag

Forebyggende antidopingarbeid utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med

Norges idrettsforbund, Olympiske og Para Olympisk komite,

Norsk Tipping

 

Antidoping holdning.

1) Verdier og holdninger

Verdiprofil

Bømlo sykkelklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag, Bømlo Sykkelklubb ønsker å fronte antidoping på en god måte, Bømlo Sykkelklubb utfordrer alle klubber og lag i Norge til å gjøre det samme.

 2) Kunnskap

Tilgang til oppdatert informasjon om antidoping

Vi har en link fra klubbens hjemmeside til www.antidoping.no

Alle klubbens medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Tiltak for klubbens medlemmer og ledere

Bømlo Sykkelklubb klargjør sine holdninger om doping på alle sine

møter og gjennomfører medlems samtaler med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

 3) Regelverk

Medlemskap i idrettslaget

I vårt idrettslag er alle trenere og lagledere medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

Dopingkontroll

I Bømlo Sykkelklubb er alle medlemmer kjent med at de plikter

å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

Bortfall av økonomisk godtgjøring til medlemmer

Medlemmer som mottar økonomisk godtgjøring fra Bømlo Sykkelklubb

mister all økonomisk støtte og må tilbakebetale støtten som er mottatt

ved brudd på dopingbestemmelsene/ dømt.

Ved mistanke om doping

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar leder det opp med vedkommende. I Bømlo Sykkelklubb bryr vi oss om hverandre og ingen blir utstøtt.

I Bømlo Sykkelklubb er det nulltoleranse for doping, men vi tar godt vare på våre medlemmer.

Ærlighet

Vi ber Rytter/medlemmet fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Deltagelse i konkurranser

Medlemmer som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Bømlo Sykkelklubb før forholdet er avklart.

Media

Bømlo Sykkelklubb har utnevnt Leder til å håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål, Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

 

Bømlo Sykkelklubb Rubbestadneset 20.12.2008.

Rent Idrettslag 3