Antidoping

Reint_I.LAntidoping Norge

Antidoping holdninger/ regler for

Bømlo Sykkelklubb.

Rent Idrettslag

Forebyggende antidopingarbeid

Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med

Norges idrettsforbund ,olympiske og paralympisk komite,

Norsk Tipping

 

Antidoping holdning.

1) Verdier og holdninger

Verdiprofil

Bømlo sykkelklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider

i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag,

Bømlo Sykkelklubb ønsker å fronte antidoping på en god måte,

Bømlo Sykkelklubb Har gitt Antidoping Norge 2 stk logoplasser på drakten

og på hjemmesiden fra 1.1. 2011 for å markere sin holdning til doping

og det utmerkede arbeidet som blir utført av Antidoping Norge.

 

Bømlo Sykkelklubb utfordrer alle klubber og lag i Norge

til å gjøre det samme.

 

2) Kunnskap

Tilgang til oppdatert informasjon om antidoping

Vi har en link fra klubbens hjemmeside til www.antidoping.no

Alle klubbens medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

 

Tiltak for klubbens medlemmer og ledere

Bømlo Sykkelklubb klargjør sine holdninger om doping på alle sine

møter og gjennomfører medlem`s samtaler med våre aktive

utøvere og diskuterer

dopingspørsmål.

 

3) Regelverk

Medlemskap i idrettslaget

I vårt idrettslag er alle trenere og lagledere medlemmer av idrettslaget

og forpliktet

gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

 

Dopingkontroll

I Bømlo Sykkelklubb er alle medlemer kjent med at de plikter

å avgi dopingprøve

fastsatt av Antidoping Norge.

 

Bortfall av økonomisk godtgjøring til medlemmer

Medlemmer som mottar økonomisk godtgjøring fra Bømlo Sykkelklubb

mister all økonomisk støtte og må tilbakebetale støtten som er mottat

ved brudd på dopingbestemmelsene/ dømt.

 

 

4) Beredskapsplan

Bømlo Sykkelklubb har utarbeidet egen beredskapsplan for å håndtere

mistanke om doping eller doping saker som involverer våre medlemmer.

 

 

Ved mistanke om doping

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar leder det

opp med vedkommende. I Bømlo Sykkelklubb bryr vi oss om hverandre

og ingen blir utstøtt.

I Bømlo Sykkelklubb er det nulltoleranse for doping, men vi tar godt vare

på våre medlemmer.

 

Ærlighet

Vi ber Rytter/medlemmet fortelle sannheten og stå for det

vedkommende har gjort.

 

Deltagelse i konkurranser

Medlemmer som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere

Bømlo Sykkelklubb før forholdet er avklart.

 

Media

Bømlo Sykkelklubb har utnevnt Leder til å håndtere media, og forbereder

vedkommende godt på aktuelle spørsmål,

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i

Dopingsaker.

 

Bømlo Sykkelklubb Rubbestadneset 20.12.2008.