Om Klubben

Klubben

Bømlo Sykkelklubb stiftet 1998

Handlingsprogram for 2022 er:

›Få medlemmene til å ta vaktkurs, dette er me avhengig av for å arrangere ritt
›Få fleire betalande medlemmer
›Arrangere 2 treningsritt
›Få med ungdommer på sykkelturer​
›Få fleire til å sykle til og fra jobben
›Aukande fokus på sikkerheten til alle mjuke trafikanter på Bømlo
›Påvirke syklistene til en betre sykkelkultur