Om Klubben

Klubben

Bømlo Sykkelklubb stiftet 1998

Handlingsprogram for 2019 er:

· Gi eit mosjonstilbod og legge til rette både for dei som ønskjer å mosjonere ved hjelp av sykkel og dei som ønskjer å konkurrere på sykkel.

· Bømlo sykkelklubb er i utgangspunktet ein «bredde» klubb, men ønskjer òg å støtte medlemmer med elitesatsing i særskilte høver.

· Opprette ein barne og ungdomskontakt for å legge til rette for og støtte nye unge utøvarar.

· Påvirke fleire Bømlingar til å nytta sykkel til og frå arbeid slik at ein får mosjon og redusert eigen bilbruk.

· Arbeide for at tryggleiken for alle mjuke trafikantar blir betre på Bømlo vegane.

· Påverke syklistane til ein betre sykkelkultur.

· Påverke sykkelbutikkane til å ha eit bra tilbod på sykkelutstyr.

· Arrangere årlege treningsritt.

· Få til fellesopplegg ved ritt utanfor kommunen.

· Arrangere temakveld og møter for medlemmane.