Bli medlem

Bli medlem av klubben

Hjerteleg velkommen som medlem i Bømlo Sykkelklubb, Kontingenten betales inn på kontonr. nedenfor dersom egen faktura ikkje er sendt ut.

Til:                         Bømlo Sykkelklubb
                                         Heddabakketoppen 13
Postnummer:                5420 RUBBESTADNESET
Til kontonummer:        3495.21.50369
Medlemskontingent
Fakturabeløp:                  Voksen 350 kr
                                         Under 18 år 100 kr
                                                        Familiemedlemskap 600 kr
Fakturainfo:                    Ditt navn. Medlemskontingent for 2023
                                         Mail adresse og telefon nr.
Kan og sende navneinformasjon på mail til kasserer@bomlosk.no